• Integracja

   • Pierwsze oddziały integracyjne zostały utworzone w roku szkolnym 1996/1997. Nieprzerwanie od tej pory organizujemy kształcenie integracyjne dla coraz szerszej grupy uczniów niepełnosprawnych. Obecnie jesteśmy największą szkołą z oddziałami integracyjnymi w Tychach. W bieżącym roku szkolnym tj. 2022/2023 na poziomie szkoły podstawowej utworzyliśmy 22 oddziały integracyjne. Do klas integracyjnych przyjmujemy uczniów o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności, w tym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Ponadto zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice często zwracają się do nas o wsparcie.

    W trosce o prawidłowy przebieg procesu integracji i poziomu kształcenia na terenie szkoły, zapewniamy naszym podopiecznym pomoc specjalistyczną w formie  terapii: psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, zajęć reedukacyjnych, rehabilitacji ruchowej, zajęć wyrównujących braki dydaktyczne. W każdym oddziale integracyjnym pieczę nad uczniem niepełnosprawnym sprawuje nauczyciel współorganizujący proces kształcenia integracyjnego.

    Prowadzimy konsultacje indywidualne, zebrania, spotkania z rodzicami, współorganizujemy imprezy klasowe, szkolne, środowiskowe, wyjazdy i imprezy o charakterze integracyjnym, warsztaty dla rodziców. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Piątka Dzieciom”, działającym na rzecz naszej szkoły, którego inicjatorami byli rodzice uczniów niepełnosprawnych. Stowarzyszenie będące Organizacją Pożytku Publicznego rozpoczynało przed kilkoma laty działalność jako Koło Rodziców Dzieci Niesłyszących. Obecnie organizuje wiele ciekawych imprez dla dzieci i Rodziców np. tyski konkurs “T jak Talent”, żeglowanie po jeziorze Paprocańskim, czy wspinaczkę skałkową w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

   • Co nas wyróżnia?

    • szerzymy idee integracji i tolerancji poprzez wspólną edukację uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi; na większości lekcji jest dwóch pedagogów, co zwiększa efektywność kształcenia;
    • oferujemy małoliczne klasy – maksymalnie do  20 osób;
    • jako jedyni w mieście organizujemy od wielu lat Międzyszkolną Spartakiadę Integracyjną dla uczniów niepełnosprawnych z tyskich szkół integracyjnych;
    • jesteśmy pomysłodawcami i organizatorami tyskiego konkursu “T jak Talent” dla uczniów tyskich szkół podstawowych;
    • organizujemy cykliczne spotkania oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów;
    • uczymy samorządności i przedsiębiorczości poprzez prężnie działający samorząd uczniowski i wolontariat.
   • Baza szkoły

   • Nasza szkoła ma świetną lokalizację. Znajduje się w centrum miasta, ale w zacisznym i „zielonym” miejscu. Pod szkołą jest przystanek komunikacji miejskiej, blisko PKP, Hotelowiec i Szpital Miejski. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  Bezpieczeństwo dzieci zapewnia monitoring. W naszej szkole oferujemy uczniom:

    • świeżo wyremontowane sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz stałym dostępem do WiFi;
    • zmodernizowaną salę gimnastyczną z węzłem sanitarnym i zapleczem sportowym;
    • wyremontowane szatnie, wyposażone w szafki dla każdego ucznia;
    • multimedialne sale językowe;
    • nowoczesną bibliotekę;
    • świetnie wyposażoną: Salę Doświadczania Świata i Salę Integracji Sensorycznej;
    • gabinet logopedyczny
    • gabinet do terapii Biofeedback i terapii Warnkego;
    • gabinet pielęgniarki szkolnej;
    • świetlicę szkolną wraz z kuchnią;
    • nowoczesne boiska i bieżnie sportowe;
    • nowoczesny i atrakcyjny plac zabaw.
   • Kadra

   • Grono pedagogiczne naszej szkoły liczy 78 nauczycieli. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną, przyjazną i otwartą na potrzeby dzieci, doświadczoną kadrę pedagogiczną.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
    • 796 987 121
    • Czarnieckiego 22
     43-100 Tychy
     Poland
   • Logowanie